50 Χρόνια Υγεία!

Η ιστορία του ΥΓΕΙΑ, μία ιστορία μισού αιώνα, είναι συνυφασμένη με εσάς! 50 χρόνια πρωτοπορίας, εξέλιξης και φροντίδας!