ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καρδιολόγος
Στυλιανός Κωνσταντινίδης
Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Υγεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καρδιολόγος
Στυλιανός Κωνσταντινίδης
Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Υγεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καρδιολόγος Στυλιανός Κωνσταντινίδης
Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής
Κλινικής Υγεία