ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Διαδερμική εμφύτευση βαλβίδων χωρίς θωρακοτομή

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ένας στους 20 ανθρώπους παρουσιάζει πρόβλημα σε κάποια από τις βαλβίδες της καρδιάς τη μιτροειδή ή την αορτική. Η πιο συχνά εμφανιζόμενη πάθηση των βαλβίδων είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας.

Ποιους αφορά η εμφύτευση βαλβίδων;

Η εμφύτευση αορτικών βαλβίδων αφορά κυρίως τους ασθενείς άνω των 75 – 80 ετών που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς λόγω της βεβαρυμμένης κατάστασης της υγείας τους από άλλες σύνοδες παθήσεις όπως η νεφροπάθεια, η πνευμονοπάθεια, η στεφανιαία νόσος κτλ. Επομένως η διαδερμική εμφύτευση βαλβίδων αποτελεί γι’ αυτούς τη μοναδική λύση.

Εμφύτευση βαλβίδων : Ποια είναι τα συμπτώματα που υποδηλώνουν βλάβη;

Τα συνήθη συμπτώματα που φανερώνουν βλάβη στην αορτική βαλβίδα είναι:

 • δύσπνοια
 • ζάλη
 • κόπωση
 • στηθάγχη
 • λιποθυμικά επεισόδια

Πώς γίνεται η επέμβαση για την εμφύτευση βαλβίδων;

Η επέμβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνική που εφαρμόζεται κατά τη στεφανιογραφία. Η διαφορά έγκειται στο ότι η προσπέλαση γίνεται είτε διά μέσω της μηριαίας αρτηρίας, είτε μέσω μιας μικρής τομής στην περιοχή του θώρακα. Από το σημείο εισάγεται ένας λεπτός εύκαμπτος καθετήρας, δια μέσου του οποίου εμφυτεύεται η νέα βαλβίδα. Η καινούρια βαλβίδα, παίρνει τη θέση της παλιάς, η οποία συμπιέζεται και έτσι αποκαθίσταται η ομαλή ροή του αίματος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου μία ώρα και δεν απαιτείται πάντα η γενική αναισθησία, ούτε διασωλήνωση του ασθενή. Δίδονται μόνο απλά κατασταλτικά φάρμακα ώστε να παραμείνει σε ηρεμία ο ασθενής κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης.

Εμφύτευση βαλβίδων : Πόσο ανθεκτικές είναι οι βαλβίδες;

Οι βαλβίδες που χρησιμοποιούνται χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανθεκτικότητα. Η διάρκεια εύρυθμης λειτουργίας τους κυμαίνεται από δέκα έως δεκαπέντε έτη. Επιπλέον έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν, όταν η λειτουργία τους αρχίσει να εκφυλίζεται, να αντικατασταθούν εκ νέου με μια δεύτερη εμφύτευση.

Εμφύτευση βαλβίδων: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι:

 • η επέμβαση έχει μικρή χρονική διάρκεια
 • είναι σχεδόν αναίμακτη
 • χαρακτηρίζεται από απουσία μετεγχειρητικού πόνου
 • οι πιθανές επιπλοκές είναι ήσσονος σημασίας
 • χαρακτηρίζεται από μειωμένο κίνδυνο λοιμώξεων
 • ο χρόνος νοσηλείας είναι ελάχιστος
 • η παραμονή στη ΜΕΘ είναι μόνο μία ημέρα
 • η τομή που πραγματοποιείται είναι πολύ μικρή
 • η κινητοποίηση του ασθενή γίνεται άμεσα
 • η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες πραγματοποιείται ταχύτατα
 • οι βαλβίδες μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση νέας εκφύλισης

Εμφύτευση βαλβίδων και πιθανές επιπλοκές

Κατά την εμφύτευση βαλβίδων είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένες επιπλοκές ήσσονος σημασίας, οι οποίες είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες, όπως:

 • αιμορραγία στο σημείο παρακέντησης
 • μικρή βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία του σημείου παρακέντησης

Οι σοβαρότερες επιπλοκές όπως:

 • αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • ανάγκη σε εμφύτευσης βηματοδότη

Εμφύτευση βαλβίδων : Αποτελέσματα

Η εμφύτευση βαλβίδων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων στέφεται με απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής απαλλάσσοντας τους από τα συμπτώματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά  τους καθώς και από τον επικείμενο κίνδυνο απώλειας της ζωής τους.