Συνέντευξη στο Διεθνές Συνέδριο Διακαθετηριακών Βαλβίδων 2018