Συμμετοχή του Ιατρού στο Transcatheter Heart Valves Greece 2019

Από τη συμμετοχή μου στο Transcatheter Heart Valves Greece 2019 του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ